Renata Verejanu, president WOTC

Renata Verejanu
 (n. c.Verejeni, raionul Ocnița) este o poetă română din Republica Moldova. Activitatea sa literară profesională a început odată cu prezentarea manuscrisului primei cărți Până la dragoste la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (conform legilor editoriale la acel timp) și susținerea concursului de creație, apoi a examenelor de admitere la Institutul de Literatură Maxim Gorki (Moscova) (1974). Considerată cu un pas înaintea acelui timp (Ion Ciocanu), îndată după apariţia primei cărţi (1979), regimul totalitar şi lingăii acelui regim stopează editarea mulţimii de cărți prezentate de poetă (1980-1982) la editură (unica! a statului). Dar a fost imposibil să marginalizezi un poet de valoarea Renatei Verejanu. Deşi în manuale nu era inclus numele și din creația poetei „disidente în propria țară”, Renata Verejanu un sfert de veac a implementat sute de proiecte de nivel local, național și internațional pentru copii, adolescențí și tineret din Republica Moldova, cât și din România, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Belarus, Georgia, Turcia, Armenia, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Germania, Federația Rusă, Egipt, Argentina, Peru, Coreea de Sud, SUA etc. Din 2006 Renata Verejanu a editat peste 30 de cărți (poezii, cronici, interviuri, cugetări, eseuri, opinii, pledoarii apărute de-a lungul vieții în reviste și ziare, unde activa un redactor mai curajos), precum și cărți scrise după proclamarea independenţei Moldovei.

Biografie

Renata Verejanu n. com.Verejeni, Raionul Ocnița, din 1966 domiciliată în Chișinău, Republica Moldova, poet, eseist, jurnalist, editor, ambasador popular, promotor al Societății Civile, luptător pentru renașterea națională și drepturile omului, promotorul Mișcării UNESCO și a politicilor Consiliului Europei.

Studii

În 1966 a absolvit școala medie din Verejeni, obținând medalia de argint pentru rezultate excelente la învățătură. În 1970, absolvă Facultatea de Inginerie Economică a Institutului Politehnic din Chișinău, (azi, Academia de Studii Economice din R. Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova), fiind invitată să activeze la Ministerul de finanțe. În perioada 1974-1980 studiază la Institutul de Literatură Maxim Gorki din Moscova, în seminarul profesorului Vladimir Gusev. Lucrarea de teză este chiar manuscrisul de poeme, Do liubvi (Până la dragoste) care va apărea la Editura Molodaia Gvardia din Moscova, carte cu care în 1983 (anul când s-a născut fiul) va obține Premiul literar unional Maxim Gorki. În perioada 1998-2002 este doctorand la Facultatea de Litere a Universității din București. În perioada 2000-2013 participă la diferite training-uri, reuniuni, conferințe, congrese, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în calitate de lider de ONG cu statut participativ.

Carieră

Carieră literară

Debutul literar îl face pe când era elevă, în presa locală cu poezii și proză scurtă. În presa republicană debutează în 1966, ziarele Tinerimea Moldovei, Cultura, Învățământul public, Chișinăul de seară, Literatura și Arta (pe timpul lui Victor Teleucă) ...revistele Moldova, Femeia Moldovei, Columna (condusă de Victor Dumbrăveanu)... fiind edițiile care au susținut apariția poemelor scrise nu întocmai după cerințele acelui timp. În anii de studii la Institutul de Literatură ”M.Gorki” din Moscova este invitată în componența unei delegații unionale și va face o călătorie de creație la Baikal. Face cunoștință și este apreciată de mari personalitți ale sec. XX, cum ar fi: Andrei Voznesenschi, Ion Druță, Evghenii Evtușenco, Otar Chiladze... Este recunoscută ca o poetă de mare perspectivă și este invitată să publice din creația sa în ziare și reviste unionale importante, cum ar fi: Drujba Harodov (Дружбa Народов), Literaturnaia Gazeta(Литературная газета), Comsomoliscaia Pravda (Комсомольскaя Правда), Smena. În timp ce editarea cărților este stopată, poetul și cronicarul e prezent în mass-media scrisă şi audio-vizuală din republică și Uniune cu poeziile, eseurile, cronicile și interviurile sale. În această perioadă poemele îi sunt traduse și apar în peste 20 de limbi ale lumii, cu un tiraj de sete de mii de exemplare.

Cea de-a doua carte în limba română a poetei este de fapt un volum antologic, ”Ofranda omeniei”,(1989), care se constituie din cinci manuscrise (Virgula amendată, Vânzătorul vârstelor, Inventarierea simțurilor, Oameni dragi, Fără erou însemnat), prezentate la editură în 1980-1982. Cartea a fost un eveniment în literatura română de la Chişinău. Acest eveniment în cariera literară poetei l-a acceptat ca pe un mandat ce i-a permis să intre îndrăzneț în rândul scriitorilor apreciați de publicul larg. Peste ani poeta avea să recunoască: am ştiut că sunt cel mai bun poet al "generația dintre secole”, subînțelegând „generația de pe baricadele renașterii”, care își permitea la începutul anilor '80 a secolului trecut să scrie: De mi-ați lipi geamul tot cu bancnote de o mie/ Și mi-ați așterne covoare la scară când ies -/ Adevărul în sângele meu niciodată nu întârzie,/Cu lacrima lui - și surâd, și gândesc... /. Mai târziu, după o activitate de peste patru decenii, colegii recunosc în Literatura şi Arta: "Cu Renata Verejanu, noi, șaptezeciștii literaturii basarabene, devenim o generație completă."

În acea perioadă doar editura statului avea dreptul să editeze cărțile unui scriitor (poet, prozator, dramaturg, eseist etc.) și, în cazul în care nu erai acceptat de putere - nu puteai fi inclus în planul editorial, deci, nu aveai posibilitate să te editezi. În cazul Renatei Verejanu cititorul nu a simțit lipsa cărților poetei pe parcursul a câtorva decenii, deoarece poeta era prinsă în vâltoarea procesului literar, organiza Serate literare, întâlniri în licee, colegii, facultăți, își recita poemele la importante evenimentele literar-culturale. În 2006, an de cotitură în ce privește apariția editorială a operei R.Verejanu, Editura ”Universul” editează nouă cărți în trei volume deja în colecția ”Ofrandă omeniei”, cu care poeta a participat în același an la Târgul Internațional de Carte ”Gaudeamus”, de la București, fiind invitată de Comisia Națională a României pentru UNESCO. Familiarizată cu activitatea editorială (în anii 1992-2014 a editat Revista Micul Prinț și Ziarul ”Copiii Europei”), poeta susţine tinerii de la OMCT, care în perioada 2009-2014 editează peste 30 de cărți de poeme, maxime și cugetări, interviuri, eseuri, pledoarii, opinii în limba română, rusă, engleză (cărțile editate în perioada 1990-2014 sunt editate pe cont propriu). Începând cu anul 2007, anual va participa la diferite Saloane Internațional de Carte, unde va obține premii importante.

Cu prilejul Zilei de naștere, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei organizează la 22 octombrie 2012 Confrerința științifică "Poeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor naționale în cultura și în procesul educațional al tinerei generații". Este autorul, scenaristul, regizorul și producătorul a unui şir enorm de evenimente culturale de excepție, multe devenite o tradiție (Lecția deschisă: EU AM DREPTUL, la care participă mii de persoane și unde răsună poeziile poetei etc.)
La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie - Renata Verejanu, care a reunit mari personalităţi şi tinere talente de pe diferite meridiane, oferind 101 premii.
 
În România numele poetei se face cunoscut îndată după revoluţie (1989-1991), când a avut un șir de întâlniri cu cititorii din localitățile jud.Buzău, Iași, Brașov. În 1991 are o întâlnire deosebită la București, organizată de scriitorul Dan Anghelescu, special pentru poeta basarabeană. În 1996 face o călătorie prin cele mai mari orașe din România, lansând cartea Ofranda omeniei (editată în 1993 cu alfabet latin). În perioada 1997-1999 desfășoară la București unul dintre proiectele sale cultural-educaționale: Festivalul-Concurs Internațional al Talentelor Lumii Micul Prinț. În 1999 poeta se bucură de cea de-a doua Serată de Creație la București, la Palatul Cercului Militar Național, la care a participat și Grigore Vieru. În 2009 la București îi apare cartea de poeme ”101 poeme de Renata Verejanu”, în colecția ”Ideal”. După evenimentele de la 7 aprilie 2009 poeme și materiale despre opera și activitatea Renatei Verejanu prezintă publicațiile de limbă română: BOEMA, Luceafărul, Faleze de piatră, Azi, Curierul de Vâlcea, Răsunetul (România), ITACA (Irlanda), Clipa (SUA), Antipozi (Australia)etc. Participă la Zilele Nichita Stănescu (Urziceni, România, 2013), la Festivalul Internațional "Lucian Blaga" (Lancrăm, 2014). În 2013, volumul antologic ”Ofranda omeniei” (cărțile prezentate la editură în 1980, și apărute abia în 1989, cu grafie chirilică) trece Prutul și vede lumina tiparului la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România,430 pagini), în prestigioasa Colecție OPERA OMNIA. Autoarea primește mesaje de felicitare de la scriitori români care trăiesc în SUA, Canada, Irlanda, Franța, România.

Carieră în societatea civilă

Poeta Renata Verejanu este unul dintre puţinii scriitori ieşiţi pe baricade încă prin 1983-1987. În 1988 creează „Cenaclul Grai Matern”, o structură totalmente nouă a Societăţii Civile cu care se va afla pe baricadele renașterii naționale, în lupta pentru drepturile omului și democrație. Cenaclul Grai Matern a fost o „școală a vieții” pentru multe personalități basarabene (şi mişcarea care l-a înaintat pe criticul Mihai Cimpoi candidat în deputaţi la primele alegeri independente). Cenaclul GM este socotit primul proiect social-politic de la care au pornit primele structuri ale societății civile din Republica Moldova, în general, și în special ONG-urile reunite în Rețeaua OMCT. În 2001 Renata Verejanu, poetul şi liderul Socieţăţii Civile, obține cu OMCT statut consultativ, apoi participativ la Consiliul Europei. În anii 1988-2012 Renata Verejanu a creat ONG-uri locale, naționale și internaționale cu care a implementat peste 100 de proiecte, doar pe muncă de voluntariat. Printre acestea:
Liderii și voluntarii de la aceste ONG-uri, reunite în Rețeaua OMCT, condusă de R.Verejanu, începând cu 2001 sunt invitați anual și au participat la importante reuniuni, conferințe europene și congrese mondiale, la Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei,(Strasbourg) și congrese UNESCO (Paris).

Activitate

 • După prima facultate este invitată la Ministerul de Finanțe din R. Moldova (1969-1971). Pentru a face ce-a de-a doua facultate se transferă la Ministerul Ameliorărilor și Gospodăriei Apelor din Moldova (1971-1983). După absolvirea celei de-a doua facultăți dorind să trecă la muncă de creație, se angajează în calitate de cercetător științific superior la Muzeul de Literatură „D. Cantemir” al Uniunii Scriitorilor din Moldova, apoi urmează căutările unui serviciu care să-i satisfacă cerințele sufletești, astfel se angazează redactor șef la Teatrul Etno-Folcloric „Ion Creangă” din Chișinău. În timpul crizei economice Teatrul se desființează, și din aceste clipe începe activitatea în Societatea Civilă.
 • Fondatorul și Președintele Cenaclului „Grai Matern” (1988-2014);
 • Agenția de Presă a Tinerilor Jurnaliști "AMP-Internațional", fondator, redactor-șef (1991-1995), președinte 1991-2014,
 • Autorul emisiunii TV „Micul Prinț” 1993-1995, 2002;
 • Organizația Mondială a Copiilor Talentați,președinte-fondator,1995, realeasă președinte 2000,2005,2010.
 • Federația din Moldova a Asociațiilor, Centrelor și Cluburile UNESCO, președinte-fondator,realeasă președinte 2005, 2010,
 • Cluburile Consiliului Europei, co-fondator,2001
 • Academia Europeană a Societății Civile, 2003, președinte, realeasă președinte 2007,2012.
 • Membră a Uniunii Jurnaliștilor din Moldova,
 • Membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova

Cărți editate

 • „Până la dragoste”, poeme, ed. Literatura Artistică, 1979;
 • „До любви” (Do liubvi), ed. Molodaia Gvardia, Moscova, 1982;
 • Ofrandă omeniei”,„ ed. Literatura Artistică, 1989;
 • Ofranda omeniei, prima carte cu grafie latină, ed. Universul, 1993;
 • „Stema destinului”, poeme, ed. Universul, 1993; 2006;
 • „a Munci, a Iubi, a Trăi”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „Vânzătorul vârstelor”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT, 2008; 2011
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, 2009; 2011 (În cartea de interviuri, din colecția ”În lumea Renatei Verejanu”, editată la ed.OMCT, Chișinău, în 2009 și reeditată în 2011, scriitoarea a adunat interviurile acordate pe parcursul anilor și apărute în diferite publicații, precum și la postul național de radio.)
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Societatea Civilă, ed. OMCT, 2011;
 • „Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, 2009, 2011;
 • „Inventarierea simțurilor”, poeme, ed. OMCT, 2010;
 • „Drum spre adevăr”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Oameni dragi”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Fără erou însemnat”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • ”101 poeme” de Renata Verejanu, ed.Biodova, București, 2009; 2011;
 • „Acest timp al iubirii”, poeme de dragoste, ed. OMCT, 2010;
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, 2011, 2012;
 • ”Cadoul florii”, nuvelă pentru copii, ed.OMCT, 2011, 2013
 • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, desenele autoarei, ed.OMCT, 2011, 2013
 • ”Dreptul de mamă”, omagiu mamei și copilului, ed.OMCT, 2011
 • ”La o margine de ieri”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”На ненависть только себя не потрачу”, poeme traduse în l.rusă, 2012
 • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, ed.OMCT, 2012, 2014
 • ”Cenaclul Grai Matern”, ed.OMCT,2012
 • ”Chișinău-București, București-Chișinău”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”Opinii, despre un secol mizerabil și politicienii săi", (eseuri), ed.OMCT, 2012
 • "Generația dintre secole" (portret/profil), OMCT, 2012.
 • "In the world of Renata Verejanu, Interviews",Ch., OMCT, 2012
 • "In the world of Renata Verejanu, Savings and Thinkings", Ch., OMCT, 2012
 • ”Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare” (opera poetică), 440 pagini, ed.OMCT, 2012, 2013
 • "Geniul invizibil al literaturii basarabene" (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), alcătuitor Dan Verejanu.( Autori: M.Cimpoi, I.Barbu, T.Palladi, P.Rău, C.Partoli, O.Bufnilă, I.Proca, I.Colesnic, A.Dumbrăveanu, L.Grosu, I.Stavschi, V.Ladaniuc, G.Călin, N.Dabija etc.), Ch.OMCT. 2012, 2013
 • "Provocați-mă...să devin genială", (poeme), ed.OMCT, 2012, 2013
 • "Metafora nemuririi"(Anul 1991), poeme inedite, ed.OMCT, 2012, 2013
 • ”Ofranda omeniei” (cele cinci cărţi reținute un deceniu și editate la Chișinău în 1989, cu grafie chirilică) este editată la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România, 2013, 430 pagini), în Colecție OPERA OMNIA, 2013, 2014.
 • Biobibliografia "Poetul metaforei în flăcări - Renata Verejanu", (lucrare a Bibliotecii Metropolitane B.P.Hașdeu, Departamentul "Memoria Chișinăului", Chișinău), 2013, 2014 ed.Foxtrot
 • Antologie (poezie și eseu)/antologia primei ediții a Festivalului Internațional de Poezie - Renata Verejanu, ed.OMCT, 2014.

Premii

 • Premiul III la Concursul republican de publicistică (1978),
 • Premiul revistei unionale pentru tineret „SMENA”, Moscova, 1980,
 • Laureată a Premiului Literar Internațional „M.Gorki”, 1983,
 • Diploma Societății Române de Radiodifuziune, 2000,
 • Honorable Diploma, oferita de National Coordinator of ONG/UNICEF Network for Children in Georgia, 2000,
 • Premiul „Omul Anului”, 2001,
 • Honorable Diploma oferită de International Youth Network for Peace and Cooperation JUVENCO, Georgia, 2003,
 • Premiul „Ambasador al Culturii Păcii” oferit de Cluburile Consiliului Europei, 2007,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru Revista Micul Prinț si colectia „Ofranda omeniei”, 2007,
 • Premiul Salonului Internaţional de Carte pentru cartea „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și Cugetări, 2009,
 • Diploma Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, 2009,
 • Diploma Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010,
 • Diploma Federației Europene a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010, Diploma "Săptămâna ONU", 2010,
 • Diploma de Excelență cu prilejul Aniversării de 20 de ani ai Revistei "Micul Prinț", 2012,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru cartea ”Acest timp al iubirii”, 2010,
 • Premiu pentru cartea ”În lumea Renatei Verejanu, Interviuri”, 2011,
 • Premiu pentru volumul antologic de poeme "Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare", 2012,
 • Laureata "Literaturii și Arta" pentru anul 2012, 2013, secțiunea Poezie,
 • Pentru implementarea proiectului "Lecția Deschisă - EU AM DREPTUL" primește Premiul "Omul Anului" 2012 și Diploma comemorativă ”Cenaclul Grai Matern - UN SFERT DE VEAC” (22.12.2013,Teatrul Național Mihai Eminescu”).
 • Volumele de poeme ”Metafora nemuririi” și ”Provocați-mă... să devin genială” au primit Premiul Salonului Internațional de Carte, organizat în 2013 de BNRM, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Tineretului din R.Moldova.
 • La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldova, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie - Renata Verejanu.
 • Medalia comemorativă "Alexie Mateevici", mai 2014
 • Diploma Honoris Causa, oferită de Liga Culturală Română și Congresul Mondial al Eminescologilor, pentru proovarea operei lui Eminescu și editarea volumului antologic "Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi". Ediția a III a Congresului Mondial al Eminescologilor, 4.09.2014
 • „Pentru merite în propagarea valorilor spirituale și morale, contribuție la promovarea tinerelor talente și activitate organizatorică progidioasă”, Renatei Verejanu i s-a conferit în anul 2010, prin decret prezidențíal distincţia „Om emerit al Republicii Moldova."
Antologii:
 • Prezentă în Calendarul Național din 2009 și 2014,
 • Prezentă în "Mihai Cimpoi, eminescolog și filosof al culturii" (monografie colectivă), Academica, 2014
 • Antologia ”Cetate de cuvinte” (scriitori soroceni), Chișinău, 2011, p. 643 - 647.
 • Prezentă în Lista celor mai importanți basarabeni și Personalitățile Ocniței,
 • Prezentă în "Dicționarul General al Literaturii Române":[coord.Eugen Simion], edit.de Academia Romana, 7 volume.
 • Prezentă în antologia "Chișinăul în literatură", Bib.mun.B.P.Hașdeu, Ch.2011,
 • Prezentă în antologia ”O retrospectivă a edițiilor Salonului Internațional de Carte”, editată cu ocazia Aniversării a 180 de ani ai Bibliotecii Naționale a R.Moldova, 2012
 • Prezentă în "Тверской бульвар, 25" cu poemul "Отражение: стихи-монологи", Moscova, Сов.писатель,1992.
 • Prezentă în "Антологиjа на молдавската литература за деца на македонски и арамански jазик", trad. Ванга Михаjлова-Штерjова,Scopia,2012
 • Prezentă în Dicționarul Enciclopedic ”Mihai Eminescu” de acad.M.Cimpoi, Chișinău, 2012, 2013, p. 366.
 • Prezentă în volumul ”Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”, editat cu prilejul Congresului Mondial al Eminescologilor, 2013,
 • Prezentă în antologia ”Limba Noastră Română”, 2013,
 • Prezentă în "Antologie de poezie română contemporană", peste 1700 pagini, în română, franceză, germană, engleză, ed.TipoMoldova, 2014
 • Prezentă în Enciclopedia ”Femei din Moldova”, 2000

Cărți online, emisiuni radio şi TV

 • În lumea Renatei Verejanu, Interviuri
 • În lumea Renatei Verejanu, Maxime și cugetări
 • Prezentă în emisiuni radio și TV:
 • Cultura Azi, Moldova 1, 2012
 • Cultura Azi, Moldova 1, 2014
 • Alt TV, 2012
 • Alt TV, 2013
 • Alt TV, 2014, iulie
 • Alt TV, 2014, septembrie
 • Euro TV, 2012
 • Euro TV, 2011
 • Univers Poetic
 • Referințe critice
 • Mihai Cimpoi,"O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia" (1996, 1997, 2011)
 • Mihai Cimpoi, ”Cardiograma lirică a Renatei Verejanu”
 • Melania Cuc, ”Ofranda omeniei”
 • Ioan Barbu, ”Renata Verejanu și trandafirii ei de foc”
 • Petre Rău, ”Acest timp al iubirii”
 • Tudor Palladi, ”OFRANDA CELESTĂ A POEZIEI SAU MAGIA REVELAȚIEI”
 • Ovidiu Bufnilă, "Magia soarelui din fântână sau despre Magia Speranței"
 • Natalia Croitoru, "Geniu invizibil al poeziei române basarabene"
 • Claudia Partole, "Poeta care-și face din viață sărbătoare"
 • Nina Slutu-Suruceanu, "Mandat de Poet"
 • Lidia Grosu,”Respirația moleculei” sau ”ideea de continuitate” în creația Renatei Verejanu
 • Victor Ladaniuc,”Dar supusă nu pot fi”
 • Irina Stavschi ”Ofranda omeniei”
 • Eugen Doga, Omagiu, Sala cu Orgă
 • Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

Surse:

 1. ^ Vocea Basarabiei
 2. ^ Ocnița
 3. ^ Mihai Cimpoi
 4. ^ T.Palladi
 5. ^ Consiliul Europei
 6. ^ Vladimir Gusev
 7. ^ WOTC
 8. ^ Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, ed.IV, 2011
 9. ^ Смена
 10. ^ Ioan Barbu, Renata Verejanu și trandafirii ei de foc
 11. ^ Irina Stavschi, Ofranda omeniei
 12. ^ Literatura si arta, 1.11.2012
 13. ^ Premiu la Salonul Internațional de Carte
 14. ^ Salonul Internațional de Carte
 15. ^ Publika TV
 16. ^ Cultura Azi
 17. ^ Academia de Științe a Moldovei
 18. ^ Triunghi
 19. ^ Lansare de suflet
 20. ^ Balul Micului Prinț
 21. ^ Biblioteca Transilvania
 22. ^ Biblioteca O.Ghibu
 23. ^ Uniunea Scriitorilor
 24. ^ Revista BOEMA
 25. ^ TV Moldova 1
 26. ^ Palatul Cercului Militar Naíonal
 27. ^ Luceafărul
 28. ^ Răsunetul
 29. ^ Curierul de Vâlcea
 30. ^ Boema
 31. ^ FALEZE DE PIATRĂ
 32. ^ Interviu
 33. ^ Cenaclul Grai Matern
 34. ^ Rețeaua OMCT
 35. ^ Statut participativ
 36. ^ Parlamentul R.Moldova
 37. ^ Ministerul Justiției din R.Moldova
 38. ^ AMP-Internațional
 39. ^ Revista „Micul Prinț”
 40. ^ Revista Micul Prinț
 41. ^ Ziarul „Copiii Europei”
 42. ^ Microfonul liber
 43. ^ Concursuri Intenaționale
 44. ^ Talente lansate de Festivalul-Concurs Internațional ”Micul Prinț”
 45. ^ Organizația Mondială a Copiilor Talentați”
 46. ^ FMACCU
 47. ^ Consiliului Europei
 48. ^ Proiecte
 49. ^ Rețeaua OMCT
 50. ^ Bibliografia
 51. ^ Opera Omnia
 52. ^ Omul Anului
 53. ^ Literatura și Arta
 54. ^ Biblioteca B.P.Hașdeu
 55. ^ Personalitățile Ocniței,
 56. ^ Emisiuni Radio
 57. ^ Emisiuni TV
 58. ^ Festival de Poezie
 59. ^ US
 60. ^ Mass-media
 61. ^ Monitorul oficial
 62. ^ "Om Emerit"
 63. ^ Interviuri
 64. ^ Maxime și cugetări
 65. ^ Mihai Cimpoi
 66. ^ Melania Cuc
 67. ^ a b c Cronici
 68. ^ a b c Tudor Palladi
 69. ^ Ovidiu Bufnilă
 70. ^ Claudia Partole
 71. ^ Respirația moleculei
 72. ^ Cronici literare
 73. ^ Eugen Doga
 74. ^ Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

Deoarece articolul de pe surse libere este vandalizat, mai ales după succesul Festivalului Internaţional de Poezie - Renata Verejanu, (echipa turnătorului demascat "munceşte"), un material veridic despre viaţa şi activitatea poetei Renata Verejanu găsiţi în Biobibliografia "Poetul metaforei în flăcări - Renata Verejanu" şi câteva aliniate în pagina Festivalului Internaţional de Poezie - Renata Verejanu.

coordonator Violeta M., magistru
 
Le Conseil de l’Europe appelle les Etats à se préparer et à coopérer pour faire face aux perturbations de l’Internet

Strasbourg, 23.09.2011 – Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté deux recommandations et deux déclarations dans lesquelles il appelle les Etats à défendre la liberté d´expression en ligne, y compris lorsqu’elle est menacée par des interruptions ou des interférences sur l’Internet. Dans une Recommandation sur la protection et la promotion de l’universalité, de l’intégrité et de l’ouverture de l’Internet, le Comité fixe un cadre de coopération pour les Etats membres en vue de préserver l’universalité, la stabilité et l’ouverture de l’Internet en tant que moyen de protéger la liberté d’expression et l’accès à l’information.

Le Comité des Ministres invite instamment les Etats à élaborer des politiques avec les autres parties prenantes pour prévenir les atteintes à l’Internet et y faire face. En veillant à ne pas intervenir dans les questions opérationnelles courantes, les Etats devraient élaborer des plans d’urgence, partager leurs informations et s’entraider pour éviter et gérer les incidents transfrontières majeurs qui touchent l’Internet. Ils devraient aussi s’efforcer de veiller à ce que les ressources Internet essentielles soient gérées dans le respect du droit international des droits de l’homme.

Dans une Déclaration, le Comité des Ministres a adopté 10 principes de la gouvernance de l’Internet que les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient respecter lorsqu’ils élaborent des politiques nationales et internationales relatives à l’Internet : protection des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit ; gouvernance multipartite ; responsabilité des Etats ; renforcement du pouvoir d’action des usagers de l’Internet ; universalité ; intégrité, gestion décentralisée ; normes ouvertes, interopérabilité et caractère « de bout en bout » du réseau ; ouverture du réseau ; et diversité culturelle et linguistique.

Le Comité des Ministres a aussi recommandé aux Etats d’adopter une conception des médias nouvelle et élargie et de reconnaître que les réseaux sociaux, les jeux en ligne ou les sites de dénonciateurs d’abus en ligne ont des droits et des responsabilités en matière de liberté des médias en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La recommandation définit une série de critères dont il faudrait tenir compte pour donner une réponse graduelle et différenciée aux différents acteurs en fonction de leur rôle dans la production et la diffusion d’informations ou de contenus et dans la gestion d’applications destinées à faciliter la communication de masse, y compris les plateformes et applications pour des expériences interactives relatives au contenu.

La réglementation, qui constitue une forme d’intervention, devrait apparaître en dernier recours ; la préférence devrait aller à l’autoréglementation et aux nouveaux médias respectant volontairement les normes journalistiques. Il convient d’être attentif aux cas de forte concentration des médias afin de garantir au consommateur un niveau satisfaisant de pluralisme, de diversité de contenus et de choix.

Dans une déclaration sur la liberté d’expression et la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les noms de domaine et les chaînes de noms utilisés sur l’Internet, le Comité des Ministres s’est déclaré préoccupé par les mesures proposées dans certains Etats pour interdire l’usage de certains mots dans les noms de domaine et dans les chaînes de noms. Il a précisé que le droit à la liberté d’expression s’appliquait pleinement aux noms de domaine et aux chaînes de noms, ce qui est particulièrement important au vu de l’extension de l’espace des noms de domaine qui doit inclure des expressions génériques en 2012.

Le Conseil de l’Europe présentera ces documents au prochain Forum sur la gouvernance de l’Internet (Nairobi, 27-30 septembre) pour en discuter avec d’autres acteurs de l’Internet.

Pour de plus amples informations : www.coe.int/media


World Organization of Talented Children Network

Press release
European Academy of Civil Society and First Club of Council of Europe, NGOs from WOTC network ( an international NGO with general headquarters at Chisinau and participatory status with Council of Europe), are the first organizations which received accreditation from the Central Election Commission to monitor the referendum from 5 September 2010 from Chisinau, Republic of Moldova. European Academy of Civil Society and First Club of Council of Europe have developed during years trainings for observers and created a national network of impartial observers.
After first week of monitoring, we would like to ask some questions to the actors from this process, and to offer a few recommendations:
1. Who are the international observers that represent OSCE and Council of Europe, and how they monitor?
2. How did the political parties prepared their observers?
3. Who are the persons proposed by the political parties to be members of voting bureaus, and how the huge number of new members are trained by Central Election Commission?
4. Some political parties intimidate openly, using administrative resources and violate the rights of the voters and Human Rights.

In this context, European Academy of Civil Society and First Club of Council of Europe, NGOs who are promoting Human Rights and democratic values for over a decade, insist on the fact that the monitoring process can be fair i fit begins long time before the event, regardless if is local, parliamentary or presidential elections, or even a referendum. The stroll of the obervers from OSCE and Council of Europe by the voting offices, only in voting day, looks like some documentation visits and can not be compared to a solid monitoring that could be accounted for. We have an example in this way, the monitoring from 5 April 2009, when the OSCE observers, in the morning of 6 Aprilie, when some votes were still being counted, they announced that the elections from Moldova can serve to the whole world as an example of fair elections. The events that followed on next day, on 7 Aprilie, we all know...

European Academy of Civil Society and First Club of Council of Europe insist on the fact that political parties should not waste huge amounts of money on incompetent observers that can not communicate, and have only one aim – to make some money. This was proved also at the elections from 5 Aprilie 2009, when a huge number of so called observers from political parties, recruited from the Internet created obstacles and the OSCE observers couldn’t observe many violations from a lot of voting sections.

European Academy of Civil Society and First Club of Council of Europe are concerned of the manner in which will be chosen and then trained the members of the voting offices. The members of the Central Election Commission are finishing their mandates this autumn and they are not motivated to make any efforts for preparing a huge number of new members for the new voting offices that are to be created. At most, they will promote some relatives for these positions, some obedient workers, not citizens that are interested in fair elections. Or, the elections can be fair only with competences of each member of the voting section, especially of the president of the section.

European Academy of Civil Society and First Club of Council of Europe want to draw attention on the fact that some political parties, including the party that was at power almost a decade, use administrative resources, intimidate the voters especially in rural areas, and in some cases, even violate Human Rights. Most of the intimidated people are simple people, that are afraid of the government system and its representatives.

For this reason we believe that calling people to block the referendum is imoral. Some people will block it anyway because they are afraid of the local mayors, local factories managers. The head of Gagauzia Autonomous region recognized that the people from his region are driven to be afraid of the Romanians. If taking into account that the people is so tired of passing from a governing system to another and the tranzition period, the financial crisis – we are wondering how the officials can intimidate voters and after that looking straight to their faces...

The decision of the municipal council from Balti is an intimidation of the voters, consider some observers. The councellors and the mayor, regardless of their political color, were elected to solve the towns problems. Nevertheless, they are using administrative resources and their positions and are violating Human Rights and other voters’ rights. The mayor of the North capital of the country should know this fact, especially that he is one of the mayors that represent Moldova at Congress of Local and Regional Powers from Council of Europe. But, using administrative resources he confuses his electors and violates their rights.
The European Academy of Civil Society and First Club of Council of Europe summons the citizen of Moldova not to let anyone intimidate them, to overcome their fears and to participate actively in the elections, no matter if they vote for or against at the referendum. Every citizen has the right to participate at decision making process in his country, this if we want to pretend that we are living in a true democracy.

28.07.2010
Chisinau, Moldova,